TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN

Hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2025, HTX Tiến Bộ sẽ trở thành đơn vị sản xuất bao bì, ống hút, ống nhựa dẻo được tin dùng ở Việt Nam đầu tư chuyên sâu vào nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật, nhằm sáng tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị cao cho khách hàng và xã hội.

Mỗi thành viên đều thấm nhuần việc giữ gìn chất lượng và uy tín để theo đuổi mục tiêu là 1 một doanh nghiệp phát triển bền vững. Mọi kế hoạch và chiến lược đều dựa trên Chất lượng và Uy tín.

 

SỨ MỆNH

Đây là sứ mệnh mà Tiến Bộ đã theo đuổi với mong muốn đóng góp cho xã hội những sản phẩm ngày càng hoàn hảo hơn, mang lại thành công cho mỗi Khách hàng của Tiến Bộ để từ đó có thể giúp cho mỗi người lao động của chúng tôi được hạnh phúc. Chúng tôi luôn băn khoăn với câu hỏi làm thế nào để có thể tốt hơn và không ngừng hoàn thiện để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng và đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Như một vòng trong tất yếu, chuỗi giá trị mà Tiến Bộ xây dựng khép kín với bắt đầu từ đội ngũ và kết thúc cũng là đội ngũ. Chúng tôi theo đuổi chiết lý lấy Con người làm trung tâm và Chất lượng là đích đến.

Ở Tiến Bộ, chúng tôi khuyến khích tinh thần Sáng tạo và Sáng tạo không ngừng bởi vì, trong tốc độ phát triển của xã hội và đặc thù ngành nghề đòi hỏi mỗi thành viên của HTX Tiến Bộ phải liên tục nỗ lực thì mới có thể có được những sản phẩm hoàn hảo. Từ đó mới có thể đáp ứng được mong muốn của khách hàng và theo đuổi được mục tiêu thỏa mãn khách hàng. Để rồi khi khách hàng được hài lòng, doanh thu tăng trưởng, nội bộ đồng thuận, Yêu thương chia sẻ. Lúc ấy chúng tôi sẽ trở thành một cộng đồng với những Thành viên Hạnh phúc.

Tiêu chí chất lượng

CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi hiểu rằng, với một doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững thì việc giữ gìn Chất lượng và Uy tín phải được thấm nhuần đến mọi thành viên. Mỗi một hành động, một kế hoạch, một chiến lược đều phải được xây dựng trên nền tảng của Chất Lượng và Chữ tín.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận