VỀ CHÚNG TÔI

Ngành nghề kinh doanh

HTX Công nghiệp Tiến Bộ là một doanh nghiệp tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực sản xuất bao bì, ống hút, ống nhựa dẻo.

Tiến Bộ phát triển đồng bộ với quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín:

Định hướng thị trường – Tư vấn Ý tưởng – Thiết kế tạo mẫu – Tư vấn kết cấu, chất liệu độc đáo – Sản xuất hoàn thiện.

Chặng đường phát triển hơn 20 năm

Giới thiệu lịch sử hình thành

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận