TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC

TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC
Năm 2002, từ hộ kinh doanh gia đình ở Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt đầu sản xuất những sản phẩm bao bì, ống hút nhựa đầu tiên.
Những bước khởi đầu thật khó khăn với HTX Tiến Bộ trên hành trình phát triển và thay đổi tầm nhìn của các nhà sản xuất về “bao bì”, rằng đó là một khoản đầu tư đầy tiềm năng cho sản phẩm chứ không phải là một khoản chi phí.
Với sự nhiệt huyết và lòng đam mê, chúng tôi đã quyết tâm chinh phục các nhà sản xuất bằng những sản phẩm được thiết kế
công phu đi kèm với chất lượng cao. Từ đó, HTX Tiến Bộ đã tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào bao bì sản phẩm và phát triển cho đến ngày nay.
Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển và đổi mới để mang những sản phẩm chất lượng tốt nhất tới Quý khách hàng.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận